Danish Honduras
Dutch Honduras
English Honduras
Finnish Honduras
French Honduras
German Honduras
Greek Ονδούρα
Hungarian Honduras
Italian Honduras
Portuguese Honduras
Spanish Honduras
Swedish Honduras
Polish Honduras
Russian Гондурас
Arabic هندوراس
Japanese ホンジュラス